De gevangeniscrisis: Falend beleid zorgt voor een explosieve situatie – DeWereldMorgen.be

Gevangenisspecialist Luk Vervaet werpt een kritische blik op het prangende en structurele probleem van overbevolking in de Belgische gevangenissen. Recentelijk weer prominent in het nieuws vanwege het personeel dat aangaf geen nieuwe gevangenen meer te kunnen opnemen. Er is weinig verbetering in zicht. Terwijl het personeel worstelt om het hoofd boven water te houden en gedetineerden bitterder dan ooit worden bij hun vrijlating, blijven beleidsmakers en politici opmerkelijk passief in het aanpakken van deze nijpende situatie. De gevangenis als antwoord op de sociale problemen waar de maatschappij geen antwoord wil of kan geven is geen oplossing, aldus Vervaet.

Lees meer via: De gevangeniscrisis: Falend beleid zorgt voor een explosieve situatie – DeWereldMorgen.be